نمایندگی هاست آلمان (Reseller)

نمایندگی هاست لینوکس 2گیگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل WHM + لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان روزانه

نمایندگی هاست لینوکس 4 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل WHM + لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان روزانه

نمایندگی هاست لینوکس 5 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل WHM + لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان روزانه

نمایندگی هاست لینوکس 10 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل WHM + لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان روزانه

نمایندگی هاست لینوکس 20 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل WHM + لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان روزانه

نمایندگی هاست لینوکس 30 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل WHM + لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
بدونه محدودیت در ساخت هاست
دارای DNS اختصاصی
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان روزانه