هاست لینوکس پربازدید (ایران زمین)

هاست لینوکس پر بازدید طرح 1 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel + لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
مناسب برای سایت های پر بازدید
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
Sub domain نامحدود
Add-on domain نامحدود
Parket domain نامحدود
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور"

هاست لینوکس پر بازدید طرح 2 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel + لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
مناسب برای سایت های پر بازدید
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
Sub domain نامحدود
Add-on domain نامحدود
Parket domain نامحدود
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور"

هاست لینوکس پر بازدید طرح 3 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel + لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
مناسب برای سایت های پر بازدید
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
Sub domain نامحدود
Add-on domain نامحدود
Parket domain نامحدود
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور"

هاست لینوکس پر بازدید طرح 4 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel + لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
مناسب برای سایت های پر بازدید
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
Sub domain نامحدود
Add-on domain نامحدود
Parket domain نامحدود
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور"

هاست لینوکس پر بازدید طرح 5 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel + لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
مناسب برای سایت های پر بازدید
دیتابیس نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
Sub domain نامحدود
Add-on domain نامحدود
Parket domain نامحدود
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور"