هاست لینوکس حرفه ای (ویژه وبمستران)

هاست لینوکس 100مگابایت (ویژه وبمستران)

فضا 100مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل cpanel
وب سرور لایت اسپید
مکان سرور آلمان میباشد
کلیه امکانات نامحدود
باز پرداخت وجه در 7روز
بکاپ گیری هفتگی در دو سرور

هاست لینوکس 200مگابایت (ویژه وبمستران)

فضا 200 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel
وب سرور لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
کلیه امکانات نامحدود
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور"

هاست لینوکس 500 مگابایت (ویژه وبمستران)

فضا 500مگابایت
پهنای باند،ماهیانه نامحدود
کنترل پنل cpanel
وب سرور لایت اسپید
مکان سرور آلمان میباشد
کلیه امکانات نامحدود
باز پرداخت وجه در 7روز
بکاپ گیری هفتگی در دو سرور

هاست لینوکس 1 گیگ (ویژه وبمستران)

فضا 1گیگا بایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel
وب سرور لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
کلیه امکانات نامحدود
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور"

هاست لینوکس 2 گیگ (ویژه وبمستران)

فضا 2گیگا بایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel
وب سرور لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
کلیه امکانات نامحدود
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور"

هاست لینوکس 3 گیگ (ویژه وبمستران)

فضا 3گیگا بایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel
وب سرور لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
کلیه امکانات نامحدود
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور"

هاست لینوکس 4 گیگ (ویژه وبمستران)

فضا 4گیگا بایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel
وب سرور لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
کلیه امکانات نامحدود
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور"

هاست لینوکس 5 گیگ (ویژه وبمستران)

فضا 5گیگا بایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel
وب سرور لایت اسپید
موقعیت سرور آلمان
کلیه امکانات نامحدود
بازپرداخت وجه 7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان هر هفته "نگهداری بکاپ در دو سرور"